Programma FP-Guardian  paredzēta  FidPark sistēmas attālinātam  monitoringam un sistēmas operatīvai vadībai - piemēram, barjeras atvēršanai vai turniketa atbloķēšanai. 

Visi ziņojumi par notikumiem sadalīti 3 grupās, atbilstoši to ietekmei uz sistēmas darbību - Info (informācija), Warning (brīdinājums), Alarm (trauksme).

Info-kategorijas notikumi parasti neprasa personāla iejaukšanos. Warning-kategorijas notikumi norāda uz potenciālajām problēmām, kuras nepieciešams savlaicīgi novērst, piemēram, Paper Near End brīdina, ka terminālī iet uz beigām talonu papīrs, jeb Coins_Near_End - ka kases automātā iet uz beigām viens no nomināliem monētu izdošanai. Alarm-kategorijas notikumus (piemēram, ka kases automāts nedarbojas tapēc, ka ir beidzies čeku papīrs) operatoram ir jāapstiprina, pie tam žurnālā tiek fiksēti paša notikuma un apstiprinājuma datumi/laiki.
Guardian ekrāns autostāvvietai ar kases automātiem
 
Guardian ekrāns baseinam ar kasieri