Iespējas     Diskontētāji
FidPark nodrošina iespēju attalināti (caur WEB) dzēst vienreizējās biļetes, t.i., ļauj šo biļešu īpašniekiem izbraukt bez maksas. Šo iespēju var izmantot, piemēram, biroja ēkas nomnieki. Viņi var atļaut saviem apmeklētājiem jeb darbiniekiem izmantot stāvvietu bez maksas, pašiem sedzot attiecīgās izmaksas.

Talonu dzēšanu var veikt pilnvaroti lietotāji, kuru sarakstu izveido Administrators un piešķir tiem lomu „Discounter operator” (sk. zemāk). Lietotāja vārdam ir jabūt nomnieka firmas nosaukumam.

Jebkurā pārlūkprogrammā (piemēram, Chrome jeb FireFox) tie var ievadīt FidPark servera IP-adresi jeb domēna vārdu, bet pēc tam ievadīt savu lietotājvārdu un paroli. FidPark servera IP-adresei (ports 80) caur ugunsmūri ir jābūt pieejamai visiem nomniekiem.

Talona numuru var ievadīt manuāli, jeb izmantojot svītrkodu skeneri, pēc tam apstiprināt dzēšanu. Tajā pašā laikā klients redz iebraukšanas laiku, stavēšanas ilgumu un cenu.

Par atlaides piešķiršanu sistēmas notikumu žurnālā tiek izdarīts ieraksts, kurā ir ietverta pilna informācija par to, kad un kādi lietotāji ir piešķīruši atlaides un par kādu summu. Administrators var izveidot dzēsto biļešu atskaiti (piemēram, par pedējo mēnesi) ar informāciju par kopējo dzēsto summu, ko ir dzēsis katrs nomnieka lietotājs. Šī atskaite var tikt izmantota norēķiniem ar nomniekiem par stāvvietas izmantošanu.